Valsäter Gård  

I ärenden som rör hundkurser, hästar och Aloe Vera-produkter kontaktar ni Carolina
på:

Mejl:          valsatergard@gmail.com

Telefon:     0706-73 79 42

 

I ärenden som rör fordonsreparationer, grävarbeten och liknande kontaktar ni Ulrik på:

mejl:           valsatergard@gmail.com   

Telefon:       070-565 08 99